Yoga Retreat aanmelding

Betaling 50% van het totaalbedrag binnen twee weken na aanmelding, 25% van het totaalbedrag voor 31 maart 2020, 25% van het totaalbedrag voor 30 april 2020