Locatie en tijden

Yin Yoga, Nidra, Mega Yin, Flow en Power en Stress Relief

Locatie:

Zen Moments Centrum
Rode Ring 15
Assendelft

Klik hier om naar het lesrooster te gaan.

Yogamassage, Meditatie, Yin Medicine en Personal Yin

Locatie en tijd worden in samenspraak bepaald.